مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
پرستار کودک وسالمند در ارومیه

توضیحات آگهی

شرکت خدماتی جوان ارومیه
جهت تکمیل کادر پرستاری خود از تعدادی خانم
اشنا به امور پرستاری
پرتسار روزانه /شبانه؟شبانه روزی
با حقوق عالی دعوت بهع همکاری مینماد .
جهت هماهنگی04432766666
09026287015