مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
-
شماره آگهی: 13978
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه

توضیحات آگهی

قیمت فلوتر برنجی شیرشیلنگی نفتی رهانه فروش شیراطمینان شیرالات رهانه یکی از معتبرترین شیرالات ساختمانی میباشد از محصولات رهانه میتوانیم به شیرالات ساختمانی رهانه وشیرالات وقطعات شیرالات رهانه
دراین وب سایت به تمامی محصولات وشیرالات اشاره مکینم
شیراطمینان ابگرمکنی رهانه چیست ؟ شیراطمینان برای جلوگیری از حرارت بیشتر ازحدمجازابگرمکن های قدمی استفاده میشود شیراطمینان رهانه
دارای علامت استاندارد میباشد از لحاظ قیمتی هم مناسب ترین قیمت های را شسرالات ساختمانی رهانه دارد.
فلوتر رهانه وکاربردان را توضیح دهید ؟فلوتر رهانه درسایزهای مختلفی مباشد فلوتر۱/۲رهانه شیرفلوتر۳/۴رهانه وشیرفلوتر۱″رهانه کلا شیرفلوتر رهانه برای جلورگیری
از خروج اب در مخازن استفاده میشود وباتوجه به
توپی پلاستیمی فلوتر وبالا امدن سطح اب جلوی وردی اب میبند مثال فلوتر رهانه منبع انبساط وکولری میباشد
شیرشیلنگی رزد رهانه برای حیاط هرخانه شیرحیاطی رهانه موجود میباشد دو کلاس مختلفی شیرشیلگی موجود میباشد شیرشیلتگی زرد موجود میباشد.
شیرپیسوار رهانه یکی دیگراز محصولات رهانه میباشد که به دوکلاس شیرپیسوار فیلتردار ۲ رهانه وشیرپیسوار ۳/۸ رهانه کلیه شیرالات ومحصولات رهانه از نوع برنجی میباشد.
شیرخودکاردریچه ای رهانه وکاربرد ان راتوضیح دهید .شیرخودکاررهانه ازنوع دریچه ای میباشد وبرای جلوگیری از ورود وخرج اب استفاده میشود وبانام شیرخودکار وشیریکطرفه دریچه ای شهرت دارد
شیرلباس شویی رهانه از نوع بدنه کروم رنگ وبرنجی میباشد وبرای شیرماشین لباس شویی استفاده میشود شیرلباس شویی رهانه دارای علامت استاندارد میباشد
یکی دیگر از محصولات رهانه شیرالات غیرگازی رهانه میباشد کلیه شیرالات ومحصولات برنجی رهانه دارای علامت استاندارد میباشد
همکاران برای دریافت اخرین لیست قیمت های شیرالات ومحصولات رهانه باماتماس
بگیرید تادراولین فرصت اخرین لیست قیمت های محصولات وشیرالات رادراختیارشما قراردهیم .
باتوجه به نواسانات قیمت مواد اولیه نمیتوانیم لیست قیمت دقیقی از شیرالات دراختیار شما قرارردهیم .