مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
شیر حمام قهرمان مدل اسپانیای

توضیحات آگهی

شیر حمام مازاد بر نیاز ساختمان خریده بودم هر کسی نیاز داره در خدمتم بسیار نو و تمیز فروشنده ۶ تکه با هم می فروخت که این یه تیکه اضافست نیاز به تعریف ندارد عالیست.