مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
بند إپارتمانی

توضیحات آگهی

بند إپارتمانی دیواری طناب‌ها جمع میشوند و قابل تنظیم وبه اندازه دلخواه قفل شده