مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
حمل آمونیاک از پتروشیمی خراسان

توضیحات آگهی

حمل اختصاصی آمونیاک از پترشیمی خراسان
آماده عقد قرارداد برای بارهای داخلی و صادرات
مدیریت اسفیدانی