مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه

توضیحات آگهی

تولید کننده انواع پمپ و تجهیزات گاز مایع

    (CORKEN,SIHI,BLACKMER)

ساخت و تعمیر انواع شیرآلات گاز مایع
اینترنال ولو گازمایع ، شیر فلکه گازمایع ، درصد سنج مخازن گازمایع مخازن ثابت و سیار ، اکسس ،چک ولو ، بای پس گازمایع ، سوپاپ در سایز های مختلف ، پر کن گازمایع و قطع کن گازمایع شیر پرکن ایرانگازی ، سوپاپ اطمینان مخزن گاز ، رگو ،
Rochester Gauge M6300 M6200
گیج های سطح مایع
درصدسنج سطح سنج مایع سری ۶۳۰۰ و ۶۲۰۰ مغناطیسی®
تعیین درصد حجم کل مخزن برای اکثر مایعات ذخیره سازی ثابت و سیار
Side channel Pump 
جهت جابجایی گازهای مایع
صافکاری مخازن آسیب دیده با ۲۰سال سابقه کاری مفیدواستاندار

UL ذکر شده برای LP گاز و سرویس NH3

تولید کننده انواع پمپ و تجهیزات گاز مایع (CORKEN,SIHI,BLACKMER)

(اینترنال ولو ، شیر فلکه ، درصد سنج، اکسس ،چک ولو ، بای پس ، سوپاپ در سایز های مختلف ، پر کن و قطع کن گاز و ….)
تاسیسات ذخیره سازی ، سیلندر پرکنی و سوخت های جایگزین گاز مایع