مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه

توضیحات آگهی

صنعت آب پارس تولید کننده پلی اتیلن 70لیتر افقی | 100 لیتر افقی | 220 لیتر افقی | 300 لیتر افقی | 350 لیتر افقی | 400 لیتر افقی | 800 لیتر افقی | 1000 لیتر افقی | 1500 لیتر افقی | 2000 لیتر افقی | 3000 لیتر افقی | 5000 لیتر افقی | 6000 لیتر افقی | 8500 لیتر افقی | 10000 لیتر افقی