مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
-
شماره آگهی: 13974
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه

توضیحات آگهی

فیتینگ برنجی فیتینگ به انواع اتصالات در سیستم لوله کشی گفته می شود که در هنگام تغییر مسیر ها و یا انشعابگیری مورد استفاده قرار می گیرند.

اما میتوان به تجهیزات ابزار دقیق و کلیه تجهیزاتی که بر سر راه لوله کشی قرار میگیرند هم به نوعی فیتینگ یا اتصال گفت، از جمله انواع فیتینگ ها , زانویی ها/خم ها، سه راهی ها/انشعاب ها، کاهنده ها/افزاینده های سطح، کوپلینگ ها، اولت ها و غیره میباشن