مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه

توضیحات آگهی

امروزه با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی و ساخت ساختمان هایی با متراژهای کم و فضای کوچک ، استفاده از مصالح و تجهیزات ساختمانی که بتواند برای فضای کم یا بی استفاده زندگی امروز مورد استفاده قرار گیرد ، بیش از قبل مهم است. همانطور که از نام مخزن زیرپله پیداست از این مخازن جهت فضای پرت زیر پله ها که یا به طور کامل بی استفاده می ماند یا به محلی برای انبار کردن و نگهداری لوازم به درد نخور اختصاص دارد استفاده می شود. طراحی و شکل ظاهری مخازن زیر پله ای به گونه ای است ، که از آن در مکان هایی مثل زیر راه پله ها ، پارکینگ ها و اتاقک های تاسیسات که فضای محدودی دارند استفاده می شود . توجه کنید با توجه به محدود بودن فضاهای اشاره شده ، قبل از خرید و جانمایی مخزن زیرپله به ابعاد و مشخصات فنی آنها ( که به صورت کامل در این مقاله درج شده است ) را بررسی نمایید.