مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
انجام امور شهرداری : اضافه طبقه (تراکم) ، کسر فیش

توضیحات آگهی

لطفا توجه شود امور مطروحه در مناطق ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ انجام میشود : اضافه طبقه بالای ٥٠٠ متر ، تغیر کاربری بالای ٥٠٠ متر ، کسر فیش ، تهاتر ، تقسیط ( فیش های بالای ٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ تومان ) قابلیت انجام پروژه های سنگین سازندگان محترم و شرکت های انبوه ساز شرایط : اخذ تاییدیه استحکام بنا توسط مالک از ناظر برای اضافه طبقه ( امتیاز هر متر مربع از ٥.٠٠٠.٠٠٠ت الی ٨.٠٠٠.٠٠٠ ت بستگی به موقعیت / برای فیش ها ماکسیمم ٤٠٪؜ کسر میشود به صورت ٦٠٤٠ ) ( فقط مالکین ( سازندگان ) و نمایندگان شرکت های انبوه ساز در صورت داشتن تصمیم اجرایی تماس بگیرند ، بنده صاحب امتیاز میباشم و از جوابدهی و انجام امور دلال ها معذورم )