مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
معرفی خیریه و محرومیت های سیستان و بلوچستان

توضیحات آگهی

لطفا این خیریه را در سایت خود بصورت بنری و متن آگهی کنید

لینک بنرهای خیریه

::http://khademincharity.com/fa/page/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87