مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
هیتر ۳۵۰ هزار فن سقفی کارگاهی ، گلخانه‌ای

توضیحات آگهی

در هیتر ۳۵۰ هزار کالری به علت فن سقفی بودن و خروجی گرمایش پایین قرار گرفتن باعث هدایت گرمایش به کف سالن یا کف گلخانه می‌گردد و همزمان هوای گرم جمع شده درسقف سالن و یا گلخانه بوسیله مکش فنها به پایین هدایت می‌گردد و هوای گرم شده توسط هیتر بی مصرف در ارتفاع بالا تر تجمع پیدا نمی‌کند مثلا زیر سقف ۸۰ درجه و کف سالن پنج درجه نمی‌شود وکل محیط به یک اندازه گرم می ماند