مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
جذب فوری مدیران فروش وآموزش

توضیحات آگهی

●به مدیران آموزش وفروش حرفه ایی
نیازمندیم
●با حقوق ومزایای عالی ومحیط کاری اداری
●آموزش حرفه ایی برای مدیران آموزش وفروش جهت کار بطور رایگان
به شماره در واتساپ مشخصات خودتان را ارسال تا نوبت مصاحبه حضوری را دریافت کنید