مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
انجام کلیه خدمات ثبتی و مالیاتی و فروش نرم افزار سپیدار

توضیحات آگهی

انجام کلیه امور مالیاتی و ثبتی ازجمله پلمپ دفاتر قانونی . مالیات اجاره . تحریر دفاتر قانونی. ارسال لیست بیمه . ارسال ارزش افزوده .معاملات فصلی . تهیه و ارسال اظهارنامه. ارسال و تهیه مالیات حقوق . ثبت شرکت . ثبت تغییرات . اخذ کد اقتصادی . گواهی ارزش افزوده . اخذ کد کارگاهی بیمه . انبارگردانی