مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه

توضیحات آگهی

اخذ وام خرید خودروهای سنگین و سبک داخلی و خارجی تا 50% قیمت روز خودرو