مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
سنبه و ماتریس (پانچ و دای)

توضیحات آگهی

سنبه (punch): موجب فشرده شدن پودر درون ماتریس می شود. در هر دستگاه حداقل دو سنبه وجود دارد. سنبه فوقانی با متعلقات آن سطح بالایی قرص را تشکیل می دهد و سنبه تحتانی، سطح پایینی قرص را تشکیل می دهد.
ماتریس (Die): وزن، حجم و شکل قرص را تعیین می کند. ماتریس شکل بدنه قرص را دارد و انواع متفاوتی از ماتریس ها وجود دارد. در دستگاه تک سنبه، یک ماتریس و دو سنبه وجود دارد.