مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
سیستم اینترلاک در محیط‌ های آزمایشگاهی

توضیحات آگهی

سیستم اینترلاک در محیط‌ های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد،
بدین صورت که دو محیط از لحاظ دما ، فشار و آلودگی‌ کاملا متفاوت هستند
لذا بین این دو محیط راهرویی قرار گرفته که توسط ۲ الی‌ ۳ درب از هم تفکیک می شوند.
لازمه ی باز شدن درب ۱ و ورود به این راهرو، بسته بودن درب ۲ می‌باشد و بالعکس،لذا توسط سنسور‌های
مغناطیسی‌، درب‌ها هوشمند شده و فرمان‌ها به کنترلر سیستم (اینترلاک) وارد و پس از تحلیل شرایط ، فرمان
خروجی جهت قفل الکتریکی صادر میگردد.
هر درب یک ورود و یک خروج دارد که میتواند با سیستم کنترل تردد و یا کلید خروج تجهیز گردد این امر بسته
به حساسیت مجموعه و درخواست کاربر تعیین میگردد
در این محیط برای اینتر لاک کردن دو درب به ازاء هر درب یک فرمان خروجی جهت قفل الکتریکی و ۳ فرمان ورودی جهت کلید فشاری ، سنسور مغناطیسی‌ و سیستم کنترل تردد وجود دارد.
تمام اجزای سیستم، فرمان‌های خود را به سیستم اینترلاک ارسال می‌نمایند تا پس از تحلیل شرایط توسط سیستم
اینترلاک، خروجی مناسب صادر گردد.

این ساده‌ترین مدل از یک سیستم اینتر لاک می باشد که با توجه به نیاز کاربر قابل تعمیم است